Webbutveckling

2014-12-16 14.48 - Sidansvarig: Pär Lannerö

Drygt en miljon människor i Sverige har en funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet är ett hinder. Det är det vi kallar funktionshinder. Många hinder är enkla att åtgärda, men enklast av allt är att göra rätt från början.

Ett av regeringens mål är att tillgängligheten och användbarheten till offentliga webbplatser ska öka. Delegationen har därför tagit fram en vägledning för webbutveckling med riktlinjer som ska underlätta för organisationer att ta fram webbplatser, e-tjänster m.m. som kan användas av så många som möjligt på ett så enkelt sätt som möjligt. Vägledningen är en vidareutveckling av den tidigare 24-timmarsvägledningen.

Nytt i vägledningen är en anpassning till att fler e-tjänster har utvecklats, sociala medier har fått fäste, smarta telefoner och appar utvecklas. Standarden WCAG 2.0 är ny för denna vägledning, och det finns också en svensk översättning av den.

Med vägledningen vill vi åstadkomma en bättre samverkan i offentlig sektor, förbättrad tillgänglighet, processtöd och stöd i upphandling. Vägledningen vänder sig till utvecklare, kommunikatörer, beställare, leverantörer, förvaltningsorganisationer och beslutsfattare.

Arbetet med att ta fram vägledningen har bedrivits i en grupp med deltagare från delegationens myndigheter, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Haninge kommun, Örebro kommun, Handisam (numera Myndigheten för delaktighet), Språkrådet och PTS. Det är ett 20-tal personer från 15 organisationer som arbetat aktivt med att ta fram vägledningen.

Vägledningen har en egen webbplats, www.webbriktlinjer.se

Samarbete mellan E-delegationen och PTS

Ett samarbete har etablerats med Post- och telestyrelsen (PTS) för att öka kännedom och användning av webbriktlinjerna hos den privata sektorn. Det finns dessutom ett behov av att stödja de förvaltningsgemensamma tjänsterna som tas fram (t.ex. Mina meddelanden, Min ärendeöversikt, Mina fullmakter) så att dessa blir användbara och tillgängliga för så många som möjligt.

Webbstrategen Pär Lannerö har rekryterats för detta uppdrag. Han arbetar även med vidareutveckling av webbriktlinjerna.

Kontakt

Pär Lannerö, par.lannero(a)regeringskansliet.se

 

| Fler
Vad är delningslänkar?

Kursdag om tillgänglig webb

Den 2 december 2014 arrangerade E-delegationen, Användningsforum och Post- och telestyrelsen ett seminarium om tillgänglighet på webben. Här kan du se ett sammandrag från seminariet och se webbsändningen i efterhand: Välbesökt seminarium om tillgänglighet på webben

Testa din webbplats

Automatiska testverktyg testar webbplatsens tillgänglighet, men utan manuell granskning får du inte ett korrekt resultat. Nu finns ett nytt testverktyg för manuell granskning av din webbplats tillgänglighet.

Stöd och verktyg

Myndigheten för delaktighet ger förslag på hur tillgänglighetsarbetet kan läggas upp i en myndighet, landsting, kommun, eller organisation.

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för ökad tillgänglighet och användbarhet inom elektronisk kommunikation och post.