Sociala medier

2014-01-31 14.48 - Sidansvarig: Johan Bålman

Idag använder många myndigheter, kommuner och landsting sociala medier som kommunikationskanaler. E-delegationen fick av regeringen i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur myndigheter använder sociala medier (dir. 2010:32).

Tilläggsuppdraget resulterade i delegationens Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. Riktlinjerna beskriver vilka rättsliga krav myndigheterna måste följa, vilka rutiner de bör införa och vilka resurser de bör avsätta.

Andra vägledningar och verktyg

I högerspalten finns exempel på andra vägledningar och stöd som man kan ta hjälp av.

 

| Fler
Vad är delningslänkar?

Riktlinjer från SKL

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tagit fram riktlinjer för vad som gäller när kommuner och landsting jobbar med sociala medier.

Datainspektionen

Användningen av sociala medier kan innebära att personuppgifter behandlas, vilket i sin tur innebär att organisationerna måste se till att följa reglerna i personuppgiftslagen och, i vissa fall, särskild registerlagstiftning. Datainspektionen har tagit fram information om vad detta kan innebära för din organisation.

Fråga om sociala medier på Facebook

Har du frågor om sociala medier? Det finns en sluten facebookgrupp för den som arbetar med sociala medier inom offentlig sektor där du kan diskutera och tipsa andra.

Norges vägledning om sociala medier

Veileder i sosiale medier for forvaltningen