Nyttorealisering

2014-09-10 15.00 - Sidansvarig: Anna Pegelow

Det offentliga Sverige investerar årligen miljardbelopp i it och verksamhetsutveckling. Dessa investeringar genomförs för att implementera lagar och regler, höja servicenivån till privatpersoner och företag samt effektivisera processer och organisationer.

Om man inte arbetar aktivt med att identifiera och realisera nytttor i verksamhetsutvecklingen är risken stor att:

  • beslut fattas om förändringsinsatser baserat på undermåliga underlag och otydliga premisser
  • fel satsningar kommer att startas, tar längre tid och mer resurser än planerat
  • eftersträvade nyttor inte levereras i önskvärd omfattning

Nyttorealisering är ett aktivt och systematiskt arbete med att säkerställa och optimera nyttan med de förändringar vi avser genomföra.

Vägledning i Nyttorealisering 2.0

E-delegationens Vägledning i Nyttorealisering utgör ett ramverk och en verktygslåda för offentliga organisationer att utgå ifrån när man vill arbeta mer stukturerat med att realisera nyttan av sina utvecklingsinsatser. Vägledningen skapar också förutsättningar för bättre samverkan mellan olika aktörer när man tillsammans vill skapa förändring, eftersom man kan samla sig kring gemensamma begrepp och förväntningar.

Nu finns en omarbetad version av vägledningen som tar ett större grepp om nyttorealisering ur ett verksamhetsförändringsperspektiv. Mätbarhet, koppling till verksamhetens mål och vikten av förändringsledning är centrala perspektiv i vägledningen.

Vägledningen finns tillgänglig i 3 olika varianter för nedladdning i pdf-format:

Vägledning i Nyttorealisering, version 2.0
Huvudrapport och bilagor (pdf 4 MB, öppnas i nytt fönster)
Endast huvudrapport (pdf 1 MB, öppnas i nytt fönster)
Endast bilagor (pdf 3 MB, öppnas i nytt fönster)

Vid utskrift av bilagorna behöver du, beroende på skrivare, ställa in automatiskt stående/liggande orientering för att innehållet på sidorna ska hamna åt rätt håll. 

Mallar i Office-format (öppnas i nytt fönster)

- Mall - Idébeskrivning (Word)
- Mall - Business Case (Word)
- Mall - Nyttorealiseringsstrategi (Word)
- Mall - Nyttorealiseringsplan (Word)
- Mall - Nyttoregister (Excel)

Verktyg för Business Case med Nyttorealiseringsfokus

Under våren 2013 har E-delegationen tagit fram ett verktyg som ska underlätta arbetet med att registrera nyttor, kostnader, risker, aktiviteter, m.m. för en specifik utvecklingsinsats. Med hjälp av verktyget skapas en sammanställning av den information som man ofta har i olika dokument, denna information blir tillsammans en bra grund för ett Business Case för utvecklingsinsatsen.

Väl ifyllt kan verktyget också användas för kontinuerlig uppföljning av nyttor och effekter i verksamheten under/efter en genomförd utvecklingsinsats. Länk till sidan om verktyget:
Verktyg för Business Case med Nyttorealiseringsfokus

Kontakt

Om du har frågor kan du kontakta någon av följande:
- Daniel Jafari, daniel.jafari(a)arbetsformedlingen.se
- Anna Pegelow, anna.pegelow(a)regeringskansliet.se

  


| Fler
Vad är delningslänkar?

Nätverk för nyttorealisering

Det finns ett nätverk för nyttorealisering. Är du intresserad av att delta kan du kontakta anna.pegelow(a)regeringskansliet.se.

Introduktion till portföljstyrning

Saknar du rapporten Introduktion till portföljstyrning? Den är numera reviderad och ingår som bilaga 5 i Vägledning i Nyttorealisering 2.0.

Vägledning i nyttorealisering, v. 1.0

Om du vill titta i den gamla versionen av vägledningen så hittar du den här.