Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier

2014-01-31 14.23 - Sidansvarig: Johan Bålman

Det är viktigt att myndigheter hanterar sociala medier enligt de författningar som måste följas. Därför har delegationen fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Riktlinjerna utgår från när myndigheten använder sociala medier i sin externa kommunikation, dvs. i sin dagliga kontakt med privatpersoner, företag och andra organisationer. 

Myndigheter måste t.ex. kunna hantera allmänna handlingar och skydda enskildas personliga integritetsskydd. Riktlinjerna syftar till att identifiera de rättsliga kraven och därmed underlätta för myndigheterna att göra rätt. 

Riktlinjerna är vägledande och riktar sig formellt till statliga myndigheter men kan även tillämpas av kommuner och landsting. I några fall gäller andra regler för de senare. Detta kommenteras i riktlinjerna.

Riktlinjerna hittar du här:
Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier, version 1.0
(pdf 766 kB, öppnas i nytt fönster)

Bilagor (pdf)

  1. Konsumentverkets tillämpningsbeslut av Riksarkivets föreskrift och allmänna råd RA-FS 1997:6
  2. Datainspektionens informationsblad, Personuppgifter i sociala medier
  3. Sveriges Kommuner och Landstings promemoria, Sociala medier och handlingsoffentligheten

Här kan du läsa en sammanfattning av riktlinjerna.

Lämna gärna synpunkter på riktlinjerna genom att mejla oss på info@edelegationen.se.

| Fler
Vad är delningslänkar?

Enkät om kommuner och landstings användning av sociala medier

Nio av tio kommuner och samtliga landsting använder Facebook för kommunikation med medborgarna. Det visar SKL:s senaste kartläggning av kommuner och landstings engagemang i de tre sociala medierna Facebook, Twitter och Instagram.