Metod för Utveckling i Samverkan

2015-04-10 10.22 - Sidansvarig: Anna Pegelow

Metod för Utveckling i Samverkan är en vägledning som syftar till att tillhandahålla ett gemensamt ramverk för att säkerställa kvalitet, gemensamma förväntningar och krav på utvecklingsarbetet, med fokus på att realisera de önskade nyttorna av utvecklingen.

Vägledningen har funnits i snart två år och under den tiden har vi lärt oss mycket om hur det är att bedriva utveckling tillsammans. Under 2014 har också nya vägledningar kommit till och gamla  har uppdaterats. Därför har Metod för utveckling i samverkan anpassats utifrån dessa kunskaper och förändringar.

Det är inga genomgripande förändringar som har gjorts, därför har vi valt att kalla den för version 1.1 i stället för 2.0.

  • Vi har tagit bort samtliga milstolpar som tidigare fanns kopplade till faserna i metoden, eftersom det har visat sig att dessa skapar mer förvirring än stöd då de konkurrerar allt för mycket med era egna projektmodellers beslutspunkter.
  • Vi har tagit bort samordningsområdet ”Återanvändning och erfarenhetsöverföring”, då det har visat sig att det är svårt att se det som ett enskilt område då det i princip finns med i samtliga områden och faser.
  • Vi har uppdaterat texterna med hjälp av ansvariga för övriga vägledningar så att vi säger samma sak inom ett specifikt område.
  • Vi har försökt att bli tydligare i bild och text där vi har varit otydliga.

 

Mer fakta om vägledningen

Metoden säkerställer VAD som bör genomföras för att bedriva framgångsrik utveckling med särskilt fokus på samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner, landsting och privata aktörer. HUR lösningar och resultat tas fram beslutas av respektive utvecklingsinsats och samverkande parter.

Metod för Utveckling i Samverkan består av fyra block:
1.Utvecklingsmodell som omfattar åtta faser (från idé till realiserad nytta) med förväntat resultat,
2.Samordningsområden med tillhörande checklistor,
3.Nyckelroller och begrepp för samverkan,
4.Förslag på dokument och rubriker till dokumentmallar

Inom respektive fas i Metod för Utveckling i Samverkan definieras vilka huvudaktiviteter som ska genomföras och resultatet av respektive fas. Faserna i metoden är generiska och kan tillämpas oavsett vilken projektmodell eller andra processer som respektive samverkanspart använder sig av. Fokus är på frågor som är kritiska vid utveckling och särskilt kritiska vid samverkan.

Tillämpningen av en gemensam fasindelad utvecklingsprocess med milstolpeuppföljning möjliggör ett koordinerat och kontrollerat genomförande. Observera att vi förespråkar ett agilt utvecklingsarbete där flera av faserna kan pågå samtidigt och itereras. Huvudsaken är att man inte avslutar en fas förrän de föregående faserna slutförts.

Faserna kompletteras med nio prioriterade samordningsområden vilka är särskilt kritiska vid just samverkan och som med hjälp av checklistor stödjer alla faser av utvecklingen.

Metod för Utveckling i Samverkan

Metod för utveckling i samverkan

 

| Fler
Vad är delningslänkar?