Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltning

2015-03-23 13.50 - Sidansvarig: Johan Bålman

Vill du finna lösningar på hur juridik och teknik kan gå hand i hand när nya it-system utvecklas? E-delegationens juridiska vägledning för verksamhetsutveckling presenterar några färdiga juridiska koncept som kan användas när man utvecklar e-tjänster. Vägledningen öppnar också upp nya möjligheter till informationsutbyte mellan statliga myndigheter, kommuner och landsting via användaren genom att han eller hon får ett "eget utrymme".

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltning gavs ut av E-delegationen sommaren 2013 i version 1.0. Nu har E-delegationens rättsliga expertgrupp tagit fram en ny version av vägledningen, version 2.0. Vägledningen beslutades av E-delegationen den 19 mars 2015, och ersätter den tidigare versionen.

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltning,
version 2.0
 (pdf 1 MB, öppnas i nytt fönster)

Den nya versionen är tydligare, mer lättläst och ger också en mer nyanserad bild av området och de juridiska utmaningarna. Nyheterna i version 2.0 är främst

  • några ändrade begrepp, bland annat används
    - rättsfigur i stället för juridiskt koncept, 
    - servicetjänst i stället för ärendetjänst, och 
    - vidareförmedlingstjänst i stället för sammansatt bastjänst (det sistnämnda på förslag från it-arkitekterna),
  • tydligare fokus på servicetjänsten,
  • fördjupningar när det gäller informationssäkerhet och
  • en kortfattad juridisk checklista i själva vägledningen, men med mer juridiskt stöd i en kommentar, kap. 10.


Syftet med denna vägledning är att beskriva och förklara juridiska frågor som är centrala vid utvecklingen av olika it-baserade tjänster samt att presentera vissa tekniska lösningar och rättsliga bedömningar där teknik och juridik kombineras på ett rättsenligt och i övrigt lämpligt sätt. Användningen av vägledningen leder därmed till tidsbesparingar vid verksamhetsutveckling. Flera av lösningarna utgör etablerad myndighetspraxis och har fått en omfattande tillämpning. Exempelvis sjösattes elektronisk skattedeklaration med s.k. eget utrymme redan år 2001. I det enskilda fallet blir det emellertid fråga om en tolkning av gällande rätt som varje myndighet måste göra själv.

Målgrupp

Denna vägledning ska kunna fungera som en bro mellan teknik och juridik. För att ta fram it-baserade lösningar som är juridiskt korrekta krävs samarbete, inte bara mellan verksamhetsutvecklare, säkerhetsansvariga, it-arkitekter, arkivarier och jurister utan även med alla som på något sätt är involverade i att ta fram en lösning (till exempel beställare, chefer, controllers, kommunikatörer, leverantörer och projektledare m.fl.). Alla dessa yrkeskategorier är därför målgrupp för denna vägledning.

Kontakt

Om du har frågor om vägledningen kan du kontakta Johan Bålman,
johan.balman(a)regeringskansliet.se

 

| Fler
Vad är delningslänkar?