Tack för oss!

2015-07-01 10.04 - Marit Dozzi

Nu är E-delegationens uppdrag slutfört och verksamheten stängs. Vi vill härmed säga hej då och rikta ett stort tack till alla er som medverkat i vårt arbete under dessa år och önskar lycka till med fortsättningen!  

Vad händer sen?

Nu kommer andra att driva digitaliseringen och e-förvaltningsutvecklingen vidare. På Näringsdepartementet inrättades E-förvaltningsenheten och Ekonomistyrningsverket (ESV) fick i uppdrag att vara stabsstöd i e-förvaltningsfrågor. E-samverkansprogrammet (eSam) har bildats och dess kansli placeras på Pensionsmyndigheten. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fortsätter att driva på kommunernas digitalisering. Arbetet koordineras i SKL:s programkontor Center för eSamhället (CeSam).

Vad händer med alla vägledningar och annat material?

För att möjliggöra fortsatt åtkomst till E-delegationens publikationer m.m. finns denna webbplats tillgänglig till och med den 30 juni 2016. Den bör dock betraktas som arkiverad eftersom det inte kommer att ske några uppdateringar. Nationellautvecklingsportföljen.se, webbriktlinjer.se och vidareutnyttjande.se fortsätter att driftas fram till årsskiftet i avvaktan på beslut om fortsatt drift av andra aktörer.

Finns det några nya kontaktuppgifter för frågor om e-förvaltning?

I och med att E-delegationen försvinner upphör också funktionsbrevlådan info@edelegationen.se. Den stängs inom kort. Det har ännu inte upprättats kontaktvägar hos de nya aktörerna, men det kommer säkert igång till hösten. Tills dess är det E-förvaltningsenheten på Näringsdepartementet man kan vända sig till, på telefonnummer 08-4051000. För frågor som rör kommunerna finns CeSam på SKL.

 

| Fler
Vad är delningslänkar?