Hindrar justitieombudsmannens beslut outsourcing?

Den 20 januari 2015 arrangerar E-delegationen ett seminarium om outsourcing. Bakgrunden är JO:s allvarliga kritik mot vårdgivare för att ha lämnat ut sekretesskyddade uppgifter till en privat utförare. Målgruppen är i första hand jurister som hanterar förvaltningsrättsliga frågor men även privata utförare och andra som har särskilt intresse i frågan.


Hindrar justitieombudsmannens beslut outsourcing?

På gång inom E-delegationen

På gång inom E-delegationen RSS Fler artiklar

På gång inom e-förvaltning

På gång inom e-förvaltning RSS Fler artiklar

Kalender

JAN
15
Sammanträde med arbetsgruppen
10.00 - 16.00
15 jan 2015
JAN
20
Seminarium om outsourcing
13.00 - 16.00
20 jan 2015
FEB
18
Sammanträde med arbetsgruppen
10.00 - 16.00
18 feb 2015
Alla händelser

Vad gör E-delegationen?

Nyfiken på vad E-delegationen gör? På ett par minuter kan du få en snabb överblick över delegationens uppdrag och arbete.

Kort om E-delegationen